Voor distributeurs en ondersteunend personeel

De License Management Facility (LMF) en het kennismanagementsysteem van de technische ondersteuning van Sonosite bevinden zich op een andere website: Serviceondersteuningspagina voor distributeurs

Via de LMF-tool ontvangt u de licentiesleutels die u nodig heeft na het uitvoeren van systeemupgrades en bij het aansluiten van transducers die nog geen licentie hebben. Het kennismanagementsysteem van de technische ondersteuning van Sonosite is een uitgebreide en doorzoekbare kennisbank met ondersteunende documentatie, waaronder servicehandleidingen, servicebulletins, bulletins over nieuwe producten, productspecificaties, compatibiliteitsmatrices, stroomdiagrammen voor probleemoplossing en reparatietips.

Bent u een distributeur en heeft u toegang nodig tot de serviceondersteuningspagina voor distributeurs, stuur ons dan een e-mail via het contactformulier.

Serviceformulieren (Service Event Reports)

Bestellen van reserveonderdelen

Reserveonderdelen bestellen is eenvoudig. Hieronder vindt u de volledige instructies. Stuur uw ingevulde serviceformulier en inkooporder naar service@sonosite.com.

Alleen door Sonosite geautoriseerde reparateurs mogen reparaties uitvoeren tijdens de garantieperiode. Alle andere pogingen tot reparatie hebben tot gevolg dat alle voor het product geldende garanties vervallen. Bent u al distributeur voor Sonosite en wenst u informatie over het verkrijgen van toestemming voor het uitvoeren van garantiereparaties? Neem dan contact op met een kantoor van Sonosite voor meer informatie.

Bestellen van reserveonderdelen voor installatie in een specifiek systeem

 • Stuur ons voor elk systeem dat gerepareerd moet worden een serviceformulier en inkooporder.
 • De instructies voor het invullen van het serviceformulier bevinden zich op de tweede pagina van de elektronische versie van het document.
 • De inkooporder moet worden ingevuld met de juiste waarden die op onze serviceprijslijst staan.
 • Let op: onderdelen die onder de garantie vallen worden volledig vergoed zodra Sonosite de defecte onderdelen ontvangt. Onderdelen die niet geruild kunnen worden, worden automatisch vergoed: deze onderdelen hoeven niet teruggestuurd te worden. De instructies voor het terugsturen van onderdelen worden meegeleverd met het vervangende onderdeel.
 • Stuur per e-mail naar service@sonosite.com. Stuur per fax naar 020-4620000
 • De prijzen vindt u op de serviceprijslijst van Sonosite. Neem contact met ons op voor een kopie van dit document.

Bestellen van onderdelen voor uw voorraad

 • We raden reparateurs voor Sonosite aan om reparatieonderdelen op voorraad te houden. Dit zorgt voor snellere reparatie en dus een hogere klanttevredenheid.
 • Stuur ons een inkooporder voor de onderdelen die u nodig heeft voor uw servicevoorraad. Gebruik de prijzen die op de prijslijst staan. We geven u graag advies over standaardonderdelen om op voorraad te houden.
 • Als u voor uw voorraad configureerbare onderdelen bestelt, worden deze geleverd met standaardinstellingen. Hierbij zijn alle optionele functies uitgeschakeld. Ook dient u de gewenste taal op te geven, want deze kan niet gewijzigd worden met een licentiesleutel.
 • Als u onderdelen uit uw voorraad in een systeem plaatst, stuur ons dan een serviceformulier met de details van de reparatie. Voor configureerbare onderdelen sturen we vervolgens een licentiesleutel waarmee het onderdeel geconfigureerd kan worden.
 • Als het systeem gedekt wordt door een garantie van Sonosite, leveren we de vervangende onderdelen tegen een vooraf vastgestelde prijs of (in bepaalde gevallen) zonder extra kosten. Onderdelen die geruild kunnen worden, worden verstuurd volgens de bovenstaande procedures. De vervangende onderdelen worden geleverd met standaardinstellingen en uw taal naar keuze.
 • Als het systeem niet gedekt wordt door een garantie van Sonosite, hebben we een inkooporder nodig om onderdelen te leveren voor uw voorraad.

Wellicht vindt u dit ook interessant:

Page Category: