Minder CVK's met echografiegeleide PIV's

"Deze gegevens zijn van cruciaal belang voor de spoedeisende geneeskunde, en kunnen ook een grote impact hebben op de algemene patiëntveiligheid en kostenreductie in het ziekenhuis."

Bon Ku, MD, MPP, Philadelphia, Pennsylvania

Geschikt alternatief voor risicovolle CVK's: echografiegeleide perifere infusen

Elk jaar worden in Amerikaanse ziekenhuizen meer dan vijf miljoen centrale veneuze katheters (CVK's) geplaatst, waardoor dit een van de meest voorkomende procedures op de spoedafdeling is.1 Bij een CVK wordt een lange katheter in een hoofdader van de patiënt geplaatst. Deze techniek wordt vaak gebruikt voor mensen met slechte vaattoegang, waardoor het moeilijk is om een perifeer infuus te plaatsen en er vaak meerdere keren moet worden geprikt. Vanwege het hoge risico kunnen CVK-procedures een complicatiegraad hebben van bijna 15%, met kathetergerelateerde bloedstroominfecties of zelfs de dood tot gevolg.2

Spoedartsen Dr. Arthur Au, Dr. Bon Ku en Dr. J. Matthew Fields ontwikkelden een onderzoek om na te gaan of CVK bij patiënten met moeilijke vaattoegang kan worden vervangen door echogeleide perifere infuusplaatsing.

"Met echografie kunnen we bloedbanen waarnemen die onzichtbaar zijn voor het menselijk oog. Het helpt ons om te weten waar we een infuus moeten plaatsen, zodat we het aantal prikken en complicaties kunnen verminderen," zegt Dr. Ku.

Resultaten echografieonderzoek veranderen CVK-beleid ziekenhuis

Aan het onderzoek namen 100 patiënten deel en er werd gebruikgemaakt van de M-Turbo®-echografiesystemen van Sonosite.

De resultaten toonden aan dat echogeleide perifere infuusplaatsing de plaatsing van een CVK in 85 van de 100 gevallen (85%) overbodig maakte bij patiënten met moeilijke vaattoegang. Ook kregen deze patiënten geen complicaties tijdens de opvolgingsperiode.3 Het complicatiepercentage voor CVK-procedures is ongeveer 15%, maar door het gebruik van echogeleide perifere infuusplaatsing kan dit dalen tot 2,25%. Aangezien de kosten voor elke CVK-complicatie tussen de 15.000 en 50.000 USD bedragen, kan het gebruik van echogeleide perifere infuusplaatsing niet alleen leiden tot betere patiëntveiligheid, maar ook een aanzienlijke kostenverlaging.

Vanwege de uitstekende resultaten van dit onderzoek deelde Dr. Ku mee dat de spoedafdeling van het ziekenhuis bij patiënten met moeilijke vaattoegang nu eerst als standaardprocedure een echogeleide perifere infuuskatheter probeert te plaatsen, voordat een CVK wordt ingebracht.


1Feller-Klopman, D, "Ultrasound-Guided Internal Jugular Access," Chest, July, 2007: http://journal.publications.chestnet.org/article.aspx?articleid=1085229

2Feller-Klopman, D, "Ultrasound-Guided Internal Jugular Access," Chest, July, 2007: http://journal.publications.chestnet.org/article.aspx?articleid=1085229

3Au, A., et al. Afname van centrale veneuze katheterplaatsingen door het gebruik van echografiegeleide perifere intraveneuze katheters. The American Journal of Emergency Medicine. November 2012; 30(9): 1950-4.

Page Category: