Preventieve echografie ontdekt aneurysma aortae

Zorgcontinuïteit creëren met echografie

Life Line Screening staat in de VS bekend als de grootste provider van preventieve gezondheidsscreening voor lokale gemeenschappen. Het bedrijf biedt betaalbare screening door middel van partnerschappen met ziekenhuizen, maatschappelijke organisaties en andere groepen die zich inzetten voor kwaliteitszorg - zoals Sonosite. Sonosite en Life Line Screening willen ziekte-identificatie en -preventie toegankelijk maken voor iedereen, en werken samen om vroege screening te bevorderen.

Ziekenhuizen en vaatcentra werken samen met Life Line Screening om de zorgcontinuïteit in hun werkgebied te waarborgen. Omdat sommige screenings verder gaan dan de reguliere medische onderzoeken, zijn patiënten kwetsbaar voor aandoeningen die zich pas manifesteren als ze een catastrofaal niveau hebben bereikt. Gelukkig probeert Life Line Screening deze leemte op te vullen, waardoor deze extra screenings kosteneffectief en gemakkelijk toegankelijk zijn voor het grote publiek. Life Line Screening heeft zo miljoenen mensen geholpen hun mogelijke gezondheidsproblemen op te sporen voordat de symptomen zich ontwikkelen.

Het verhaal van Quinton Goodwin

Een beruchte sluipmoordenaar die Life Line Screening met behulp van Sonosites echografiesystemen opspoort, is een abdominaal aorta-aneurysma (AAA). Dankzij Life Line Screening weet Quinton Goodwin alles over de gevaren van AAA en het belang van preventie.

Page Category: