Wat is POCUS (point-of-care ultrasound)?

Wat is 'point-of-care ultrasound' (POCUS)?

Point-of-care ultrasound verwijst naar het gebruik van echografie door getrainde medische professionals voor het diagnostiseren van klachten op de locatie waar een patiënt wordt behandeld: in een modern ziekenhuis, in een ambulance of in een afgelegen dorp. Toen Sonosite twintig jaar geleden de Sonosite 180 op de markt bracht, konden artsen hun patiënten sneller, accurater en op een niet-invasieve manier behandelen zonder de patiënt te hoeven verplaatsen naar de radiologieafdeling.


Ziekbedechografie versus POCUS

Wat is het verschil tussen 'point-of-care-echografie' en 'ziekbedechografie'? De begrippen zijn nauw verwant, maar er is wel een verschil.

'Echografie aan de bedzijde' is een ouder begrip voor de echografische evaluatie van patiënten, meestal in een medische faciliteit, aan het bed van de patiënt. Het begrip impliceert het gebruik van draagbare echografieapparatuur, zodat een patiënt niet fysiek naar een radiologiekamer gebracht hoeft te worden om gescand te worden.

'Point-of-care-echografie' is een breder begrip dat de vele scenario's omvat waarin draagbare echografieapparaten kunnen worden gebruikt. Zo kan een patiënt bijvoorbeeld gescand worden met een draagbaar echografieapparaat in een ambulance op weg naar de spoedeisende hulp. Of een patiënt kan na aankomst op de spoedeisende hulp worden gescand in de traumaruimte. 'Point-of-care-echografie' geeft aan dat een draagbaar echografieapparaat meegenomen kan worden naar de plaats waar de patiënt zich bevindt.


Leer hoe u POCUS kunt gebruiken

Een patiënt heeft volgens ons de beste kansen om beter te worden met een arts die de juiste informatie heeft en doortastend kan optreden. Daarom bieden we educatie in echografie, waar en wanneer u dat wilt. Ga nu naar onze pagina Educatie voor informatie over echogeleide onderzoeken en toepassingen

 

Page Category: