3D-video: Mediale zijde van de elleboog

2 - [Voiceover] Er wordt een linear array transducer

- [Voiceover] Er wordt een linear array transducer

3 00:00:09,135 --> 00:00:11,309

4 met het onderzoekstype spieren en botten

met het onderzoekstype spieren en botten

5 00:00:11,309 --> 00:00:13,848

6 gebruikt voor een echografisch onderzoek

gebruikt voor een echografisch onderzoek

7 00:00:13,848 --> 00:00:15,776

8 van de mediale elleboog,

van de mediale elleboog.

9 00:00:15,776 --> 00:00:18,227

10 De patiënt wordt in rugligging geplaatst,

De patiënt wordt in rugligging geplaatst,

11 00:00:18,227 --> 00:00:19,982

12 waarbij de elleboog licht gebogen is

waarbij de elleboog licht gebogen is

13 00:00:19,982 --> 00:00:22,782

14 en de onderarm met enige kracht
en de onderarm met enige kracht 15 naar buiten gedraaid wordt

naar buiten gedraaid wordt

16 00:00:22,782 --> 00:00:25,412

17 en op de onderzoekstafel rust,

en op de onderzoekstafel rust.

18 00:00:25,412 --> 00:00:28,394

19 De transducer wordt
De transducer wordt 20 op de mediale epicondylus geplaatst

op de mediale epicondylus geplaatst

21 00:00:28,394 --> 00:00:31,456

22 op een longitudinale wijze,
op een longitudinale wijze, 23 met de oriëntatiemarkeerder

met de oriëntatiemarkeerder

24 00:00:31,456 --> 00:00:34,130

25 in de richting van het hoofd van de patiënt,

in de richting van het hoofd van de patiënt.

26 00:00:34,130 --> 00:00:35,756

27 De flexor-pees is zichtbaar

De flexor-pees is zichtbaar

28 00:00:35,756 --> 00:00:38,481

29 als een structuur met een vezelachtig patroon,

als een structuur met een vezelachtig patroon.

30 00:00:38,481 --> 00:00:40,264

31 De mediale epicondylus is zichtbaar als

De mediale epicondylus is zichtbaar als

32 00:00:40,264 --> 00:00:42,946

33 een heldere, hyperechoïsche, kromme structuur

een heldere, hyperechoïsche, kromme structuur

34 00:00:42,946 --> 00:00:45,026

35 die onder de pees ligt,

die onder de pees ligt.

36 00:00:45,026 --> 00:00:48,006

37 De anterieure bundel van het
De anterieure bundel van het 38 mediaal collateraal ligament

mediaal collateraal ligament

39 00:00:48,006 --> 00:00:50,840

40 is zichtbaar als een dunne, hyperechoïsche band

is zichtbaar als een dunne, hyperechoïsche band

41 00:00:50,840 --> 00:00:54,562

42 die tussen de mediale epicondylus
die tussen de mediale epicondylus 43 en de ulna loopt,

en de ulna loopt.

44 00:00:54,562 --> 00:00:56,968

45 Dynamisch scannen met valgus stress

Dynamisch scannen met valgus stress

46 00:00:56,968 --> 00:00:59,964

47 kan gebruikt worden om het
kan gebruikt worden om het 48 mediaal collateraal ligament te onderzoeken

mediaal collateraal ligament te onderzoeken

49 00:00:59,964 --> 00:01:01,881

50 op laxiteit of letsel,

op laxiteit of letsel.

"/>
3D-video: Mediale zijde van de elleboog