3D-video: Elleboog – Olecranon

2 - [Voiceover] Er wordt een linear array transducer

- [Voiceover] Er wordt een linear array transducer

3 00:00:08,884 --> 00:00:11,445

4 met het onderzoekstype spieren en botten gebruikt

met het onderzoekstype spieren en botten gebruikt

5 00:00:11,445 --> 00:00:15,224

6 voor een echografisch onderzoek
voor een echografisch onderzoek 7 van het olecranon,

van het olecranon.

8 00:00:15,224 --> 00:00:18,477

9 De patiënt buigt
De patiënt buigt 10 de elleboog 90 graden

de elleboog 90 graden

11 00:00:18,477 --> 00:00:21,409

12 waarbij de hand op de
waarbij de hand op de 13 onderzoekstafel wordt geplaatst,

onderzoekstafel wordt geplaatst.

14 00:00:21,409 --> 00:00:24,451

15 De transducer wordt op de
De transducer wordt op de 16 posterieure elleboog geplaatst

posterieure elleboog geplaatst

17 00:00:24,451 --> 00:00:27,501

18 op een longitudinale wijze,
op een longitudinale wijze, 19 met de oriëntatiemarkeerder

met de oriëntatiemarkeerder

20 00:00:27,501 --> 00:00:30,104

21 in de richting van het hoofd van de patiënt,

in de richting van het hoofd van de patiënt.

22 00:00:30,104 --> 00:00:32,221

23 De distale musculus triceps is zichtbaar

De distale musculus triceps is zichtbaar

24 00:00:32,221 --> 00:00:34,988

25 als een hypo-echoïsche, gestreepte structuur,

als een hypo-echoïsche, gestreepte structuur,

26 00:00:34,988 --> 00:00:38,403

27 die overgaat in de
die overgaat in de 28 vezelachtige triceps-pees,

vezelachtige triceps-pees.

29 00:00:38,403 --> 00:00:40,558

30 Het olecranon is zichtbaar als een heldere,

Het olecranon is zichtbaar als een heldere,

31 00:00:40,558 --> 00:00:43,159

32 hyperechoïsche kromme structuur,

hyperechoïsche kromme structuur.

33 00:00:43,159 --> 00:00:46,296

34 Het posterieure vetkussentje
Het posterieure vetkussentje 35 is zichtbaar als een complex,

is zichtbaar als een complex,

36 00:00:46,296 --> 00:00:51,170

37 hyperechoïsch gebied boven
hyperechoïsch gebied boven 38 de posterieure uitsparing van het olecranon,

de posterieure uitsparing van het olecranon.

39 00:00:51,170 --> 00:00:54,787

40 De transducer wordt 90 graden
De transducer wordt 90 graden 41 linksom gedraaid

linksom gedraaid

42 00:00:54,787 --> 00:00:56,538

43 met de oriëntatiemarkeerder in de richting

met de oriëntatiemarkeerder in de richting

44 00:00:56,538 --> 00:00:58,738

45 van de rechterzijde van de patiënt,

van de rechterzijde van de patiënt.

46 00:00:58,738 --> 00:01:02,604

47 De triceps-pees is zichtbaar
De triceps-pees is zichtbaar 48 als een hyperechoïsche ovale structuur

als een hyperechoïsche ovale structuur

49 00:01:02,604 --> 00:01:06,224

50 boven het hyperechoïsche oppervlak
boven het hyperechoïsche oppervlak 51 van het olecranon,

van het olecranon.

52 00:01:06,224 --> 00:01:09,558

53 Beweeg de elleboog van de patiënt
Beweeg de elleboog van de patiënt 54 voorzichtig heen en weer

voorzichtig heen en weer

55 00:01:09,558 --> 00:01:12,122

56 om vloeistof in het ellebooggewricht te verplaatsen

om vloeistof in het ellebooggewricht te verplaatsen

57 00:01:12,122 --> 00:01:15,872

58 naar de uitsparing van het
naar de uitsparing van het 59 olecranon voor visualisatie,

olecranon voor visualisatie.

"/>
3D-video: Elleboog – Olecranon