3D-video: Anterieure uitsparing van de elleboog

2 - [Voiceover] Er wordt
- [Voiceover] Er wordt 3 een linear array transducer met

een linear array transducer met

4 00:00:09,322 --> 00:00:11,270

5 het onderzoekstype spieren en botten gebruikt,

het onderzoekstype spieren en botten gebruikt,

6 00:00:11,270 --> 00:00:13,585

7 gebruikt voor een echografisch onderzoek

gebruikt voor een echografisch onderzoek

8 00:00:13,585 --> 00:00:16,264

9 van de anterieure uitsparing van de elleboog,

van de anterieure uitsparing van de elleboog.

10 00:00:16,264 --> 00:00:18,416

11 De patiënt wordt
De patiënt wordt 12 in rugligging geplaatst,

in rugligging geplaatst,

13 00:00:18,416 --> 00:00:21,463

14 waarbij de elleboog uitgestrekt
waarbij de elleboog uitgestrekt 15 op de onderzoekstafel ligt,

op de onderzoekstafel ligt,

16 00:00:21,463 --> 00:00:25,302

17 met een kussen onder de elleboog
met een kussen onder de elleboog 18 en de onderarm in supinatiestand,

en de onderarm in supinatiestand.

19 00:00:25,302 --> 00:00:27,760

20 De transducer wordt
De transducer wordt 21 op de distale humerus geplaatst

op de distale humerus geplaatst

22 00:00:27,760 --> 00:00:30,524

23 op een transversale wijze,
op een transversale wijze, 24 waarbij de oriëntatiemarkeerder

waarbij de oriëntatiemarkeerder

25 00:00:30,524 --> 00:00:33,079

26 in de richting van de rechterzijde van de patiënt,

in de richting van de rechterzijde van de patiënt.

27 00:00:33,079 --> 00:00:35,316

28 De brachialis-pees is zichtbaar als

De brachialis-pees is zichtbaar als

29 00:00:35,316 --> 00:00:37,389

30 een hypo-echoïsche, vezelachtige structuur

een hypo-echoïsche, vezelachtige structuur

31 00:00:37,389 --> 00:00:40,639

32 zich uitstrekt over het heldere,
zich uitstrekt over het heldere, 33 hyperechoïsche kromme oppervlak

hyperechoïsche kromme oppervlak

34 00:00:40,639 --> 00:00:42,267

35 van de distale humerus,

van de distale humerus.

36 00:00:42,267 --> 00:00:44,178

37 Het articulaire kraakbeen van de humerus

Het articulaire kraakbeen van de humerus

38 00:00:44,178 --> 00:00:46,741

39 is zichtbaar als een dunne, hypo-echoïsche lijn

is zichtbaar als een dunne, hypo-echoïsche lijn

40 00:00:46,741 --> 00:00:49,383

41 die zich over het humerale oppervlak uitstrekt,

die zich over het humerale oppervlak uitstrekt.

42 00:00:49,383 --> 00:00:51,166

43 De fossa coronoidea is zichtbaar als

De fossa coronoidea is zichtbaar als

44 00:00:51,166 --> 00:00:54,339

45 een holte in het anterieure oppervlak
een holte in het anterieure oppervlak 46 van de humerus,

van de humerus.

47 00:00:54,339 --> 00:00:57,260

48 Het anterieure vetkussentje
Het anterieure vetkussentje 49 vult de fossa coronoidea

vult de fossa coronoidea

50 00:00:57,260 --> 00:01:00,066

51 en ziet eruit als een hypo-echoïsche structuur,

en ziet eruit als een hypo-echoïsche structuur.

52 00:01:00,066 --> 00:01:03,921

53 De transducer wordt 90 graden
De transducer wordt 90 graden 54 linksom gedraaid

linksom gedraaid

55 00:01:03,921 --> 00:01:05,303

56 met de oriëntatiemarkeerder

met de oriëntatiemarkeerder

57 00:01:05,303 --> 00:01:07,823

58 in de richting van een 9-uurpositie,

in de richting van een 9-uurpositie.

59 00:01:07,823 --> 00:01:09,569

60 De musculus brachialis is zichtbaar als

De musculus brachialis is zichtbaar als

61 00:01:09,569 --> 00:01:11,900

62 een hypo-echoïsche, gestreepte structuur

een hypo-echoïsche, gestreepte structuur

63 00:01:11,900 --> 00:01:15,272

64 die de hyperechoïsche
die de hyperechoïsche 65 brachialis-pees omsluit,

brachialis-pees omsluit.

66 00:01:15,272 --> 00:01:18,203

67 De anterieure distale humerale epifyse

De anterieure distale humerale epifyse

68 00:01:18,203 --> 00:01:20,972

69 is zichtbaar als een heldere, hyperechoïsche golflijn

is zichtbaar als een heldere, hyperechoïsche golflijn

70 00:01:20,972 --> 00:01:24,054

71 met dun overliggend articulair kraakbeen,

met dun overliggend articulair kraakbeen.

72 00:01:24,054 --> 00:01:26,327

73 Het capitulum van de humerus is zichtbaar

Het capitulum van de humerus is zichtbaar

74 00:01:26,327 --> 00:01:28,320

75 als een laterale ronde structuur

als een laterale ronde structuur

76 00:01:28,320 --> 00:01:30,429

77 en de trochlea van de humerus is zichtbaar

en de trochlea van de humerus is zichtbaar

78 00:01:30,429 --> 00:01:32,929

79 als een mediale v-vormige structuur,

als een mediale v-vormige structuur.

"/>
3D-video: Anterieure uitsparing van de elleboog