Hogere tevredenheidsscores van poliklinische patiënten met POCUS

Echografie integreren in eerstelijnszorg

International Community Health Services (ICHS) is een lokaal gezondheidscentrum zonder winstoogmerk dat betaalbare medische, tandheelkundige en geestelijke zorg en educatieve diensten op het gebied van gezondheid biedt in Seattle. ICHS bedient een zeer diverse populatie met uiteenlopende etnische achtergronden en biedt gezondheidszorg aan mensen met lage inkomens.

ICHS wilde betere naleving en betere resultaten bereiken en zo veel mogelijk diensten ter plaatse leveren. Sonosite werkte samen met ICHS om point-of-care echografiediensten beschikbaar te maken in hun lokale gezondheidscentra. Zie hoe ICHS de patiëntenervaring verbeterde en extra diensten kon leveren aan zijn patiënten.

Na een succesvolle implementatie van echografie op de verloskundige afdelingen, kon ICHS het gebruik ervan ook uitbreiden naar andere gebieden. Zie hoe ICHS alternatieve toepassingen voor echografie vond in hun kliniek.

Page Category: