POCUS-profiel: dr. T.V.S. Gopal

June 19, 2019

Dr. T.V.S. Gopal, hoofd afdeling Anesthesie en medisch directeur bij CARE Hospitals in Hyderabad in India, oefent al meer dan 30 jaar zijn vak uit. In dit recente interview bespreekt dr. Gopal hoe POCUS het ambacht van de anesthesiologie getransformeerd heeft en de vele scenario's waarbij hij echografie gebruikt.

Wanneer bent u begonnen met het gebruik van echografie?

Ik begon mijn uitstap naar echografiegeleide regionale anesthesie in 2006 toen ik de training Second Advanced Regional Anesthesia & Ultrasound Guided Peripheral Nerve Block volgde, uitgevoerd door de Aesculap Academy in Tan Tock Seng Hospital, Singapore. Ik wist onmiddellijk dat deze opkomende technologie onvermijdelijk de praktijk zou verfijnen en dat de voordelen d.m.v. opleidingen onder anesthesiologen in heel India moesten worden verspreid. Ik ben er trots op dat we met de trouwe steun van Sonosite meerdere hands-on echografieworkshops hebben uitgevoerd waardoor er een groter besef van het nut van echografie voor point-of-care in de anesthesiegemeenschap is ontstaan.

Wat vindt u het nuttigst aan echografiesystemen bij het leveren van point-of-care zorg?

Zoals de naam al aangeeft, wordt het echografietoestel naar de patiënt in nood gebracht, en niet omgekeerd. De transformatie van volumineuze machines op een kar naar compacte en lichtgewicht apparaten heeft de acceptatie van echografietechnologie door niet-radiologen bevorderd. Opvallende kenmerken zijn de snelle opstarttijd van het systeem, immuniteit tegen viruscorruptie, soepele beeldframes die niet blijven hangen en eenvoudige bedieningselementen voor gebruikers. De beeldresolutie verbetert ook snel met technologische vooruitgang. De mogelijkheid om afbeeldingen en videoclips te archiveren, op te halen en te verzenden helpt bij het beoordelen van de voortgang en maakt ook de reproduceerbaarheid van beelden eenvoudiger.

Echografie is onbekend onder anesthesiologen en het is van het grootste belang dat zij vertrouwd raken met ultrasone fysica, beeldinterpretatie en 'knobologie' om optimaal gebruik te maken van het apparaat.

Hoe hebben POCUS-systemen de manier veranderd waarop u anesthesiologie beoefent?

POCUS-systemen versterken het adagium 'zien is geloven'. Hoewel er een leercurve is om deze technologie te beheersen, heeft het vermogen om neurale structuren en de omliggende anatomie te visualiseren tijdens het aanbrengen van de naald plus de depositie van lokale anesthesie in realtime beweging een paradigmaverschuiving in de praktijk van zenuwblokkades teweeggebracht.

De beschikbaarheid van het echografieapparaat in de OK en IC heeft geleid tot het gebruik van deze technologie voor nieuwere blokkades, arteriële en veneuze toegang, diagnostiek van de diameter van de oogzenuw bij neurochirurgische patiënten, het uitvoeren van transthoracale echocardiogrammen en basale long-echografie voor een snelle identificatie van pathologie.

Denkt u dat echografie in lokale anesthesie nauwkeuriger en efficiënter is dan de traditionele technieken?

Zonder enige twijfel! Visualisatie in realtime beweging leidt tot verdere precisie, veiligheid en acceptatie door patiënten en artsen . Het aantal naalddoorgangen is veel kleiner, wat heeft geleid tot een verlaging van het volume geïnjecteerde lokale anesthetica met ongeveer 50% of meer. Accidentele injecties van medicijnen in vasculaire compartimenten zijn vrijwel verdwenen, en echografie is een effectief hulpmiddel gebleken bij procedurele begeleiding. Zenuwblokkades zijn voorspelbaarder en betrouwbaarder geworden. Zelfs voor neuraxiale blokkades heeft de praktijk van pre-procedurale echoscopie bij volwassenen en zwangeren het vertrouwen van eindgebruikers verbeterd.

Blinde centrale veneuze toegang is in de vergeethoek geraakt, en ik kan zeggen dat mijn DNB-studenten, afgezien van de consultants op mijn afdeling, redelijk bedreven zijn in het uitvoeren van echografiegestuurde procedures. Langdurige transthoracale echocardiogrammen en beoordelingen van inferieure vena cava inklapbaarheid aan de hand van echografievisualisatie vereenvoudigt snelle optimalisatie van hemodynamische parameters bij chirurgische patiënten met een hoog risico.

Hoe efficiënt is POCUS bij het plaatsen van perineurale katheters en wat zijn de voordelen?

De visualisatie van de kathetertip zorgt voor een correcte plaatsing vlakbij de zenuw of plexus en verbetert het succes en de kwaliteit van postoperatieve analgesie. Een periodieke inspectie met echografie toont ook informatie over kathetermigratie, indien aanwezig, waarna de katheter onder echografie kan worden verplaatst.

Welke toepassingen ondersteunt POCUS in anesthesie en daaraan gerelateerde klinische toepassingen volgens u?

Hoewel ik begon met echografie voor regionale zenuwblokkades, besefte ik al snel het nut van echografie voor veneuze toegang, zowel perifeer als centraal. Echografiebegeleiding stimuleert ons om met minimale complicaties veneuze supraclaviculaire subclavia-toegang te plaatsen. Ik gebruik echoscopie ook voor arteriële toegang, het beoordelen van het luchtweg- en maagvolume bij pre-operatieve patiënten met twijfelachtige nuchterstatus, de diagnostische beoordeling van de diameter van de oogzenuw als een surrogaatmarker voor intracraniale druk bij patiënten met traumatisch hersenletsel, inferieure vena cava-beoordeling voor volumestatus, basis transthorax echocardiogrammen en long-echografie. Er zijn gevallen geweest waarbij we met peri-operatieve echografie chirurgen hielpen bij perifere schwannoma-verwijdering, drainage van diepgewortelde abcessen en verwijdering van vreemde lichamen door laesies te identificeren.

Bent u het ermee eens dat het gebruik van echografie voor geleide procedures een betere patiëntveiligheid mogelijk maakt en de ziekenhuisopnamekosten voor patiënten reduceert?

Absoluut! Een goed voorbeeld is het TAVR-programma. Alle veneuze en arteriële puncties worden alleen met behulp van echografie gedaan. Tegenwoordig zijn draagbare echografiesystemen met hoge resolutie van Sonosite direct beschikbaar in onze operatiekamers, de eerstehulp, cath-labs en medische intensive care-units. Het comfort van de patiënt wordt door point-of-care echografie verzekerd, waardoor het minder nodig is om patiënten te vervoeren voor procedures en onderzoeken. Daarnaast worden diagnostische en therapeutische procedures met meer precisie uitgevoerd.

Hoe gaan POCUS-systemen om met het trainen van artsen?

Een van de voordelen van moderne echografiesystemen is de mogelijkheid om voor trainingen afbeeldingen en clips te archiveren. De leercurve voor echografiegestuurde procedures, vooral met een goed basisbegrip van echografie, en dankzij mentorschap door getrainde leraren is drastisch verkort. Ik ben ervan overtuigd dat in de moderne praktijk een echografiesysteem een integraal onderdeel is van het arsenaal van de anesthesioloog.

 

Meer informatie over echografie in de anesthesiologie

Een programma opzetten voor acute pijngeneeskunde dat waarde toevoegt

Ziekenhuis blijft inspanningen leveren om overmedicatie van opioïden te verminderen

POCUS-profiel: dr. Ilyas Tugtekin (anesthesist onderwijst POCUS in West-Afrika)

Share