XP HFL50 - Tiroides

X-Porte, HFL50, tiroides, partes blandas