EII HFL50 - nódulo tireoidiano

EII, HFL50, nódulo tireoidiano, endocrinologia e ORL
x