Regelgeving en naleving: naleving van WEEE en RoHS2

Naleving van WEEE en RoHS2

Naleving van WEEE in Europa

Volgens de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) hebben klanten die nieuwe elektrische en elektronische apparatuur van Sonosite kopen het recht om:

  • Gelijkwaardige oude apparatuur op te sturen voor recycling op een één-op-één-basis (dit kan per land variëren)

  • De nieuwe apparatuur op te sturen voor recycling wanneer dit uiteindelijk weer afgedankt wordt

Naleving van RoHS2 

Sonosite voldoet aan richtlijn 2011/65/EU (RoHS2-richtlijn) van het Europese Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (herschikking) in overeenstemming met bijlage I, categorie 8. Naleving van de RoHS-richtlijn valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Page Category: