Anesthesiologie

Er zijn veel goede redenen om echografie aan het bed te gebruiken voor het plaatsen van anesthesienaalden: van verminderde complicaties door puncties tot hogere tevredenheid van patiënten.

Anesthesiologen en anesthesieverpleegkundigen maken steeds vaker gebruik van echografie voor naaldgeleiding om de efficiëntie tijdens operaties te verbeteren en om complicaties bij het plaatsen en ongemak bij de patiënt te verminderen. Medisch onderzoek ondersteunt het gebruik van echografie bij het plaatsen van naalden voor anesthesiedoeleinden. 

Hoe helpt echografie bij naaldgeleiding?

Simpel gezegd: zien is geloven. Echografiegeleide injecties hebben een grotere kans van slagen doordat behandelaars het plaatsen van de naald in realtime kunnen visualiseren.

Een betere naaldvisualisatie vergroot de efficiëntie tijdens procedures zoals: 

  • injecties onder steile hoek
  • zenuwblokkades (blokkades van bovenste ledematen, neuraxiale blokkades, femorale zenuwblokkades, zenuwblokkade van de plexus brachialis, lokale pijnblokkades)
  • ruggenprikken

Anesthesiologen die echografie voor naaldgeleiding gebruiken, zien een afname van vasculaire puncties en een toename van de effectiviteit van pijnbestrijdingsmedicatie.

Welk bewijs is er dat echografie anesthesisten helpt?

Er komt steeds meer onderzoek dat het gebruik van echografiegeleiding voor lokale anesthesie ondersteunt. Zo laat echografiegeleiding vergeleken met perifere zenuwstimulatie een significante afname zien van het risico op vasculaire punctie (risicoverhouding 0,16), een toename van de duur van de zenuwblokkade met 25% en een 29% snellere werkingsaanvang1.

Een in het tijdschrift Academic Emergency Medicine (AEM) van juni 2013 gepubliceerd onderzoek rapporteerde dat echografiegeleide drie-in-een femorale zenuwblokkades bij oudere volwassenen op de spoedeisende hulp met aan heupfracturen gerelateerde pijn (in de loop van vier uur) zowel de intensiteit van de pijn als de benodigde hoeveelheid analgesie significant verminderde indien gebruikt als aanvulling op de standaardbehandeling met parenterale opioïden. Hetzelfde onderzoek concludeerde ook dat standaardpijnbestrijding met alleen parenterale opioïden ineffectieve pijnbestrijding bood in de onderzoeksgroep van patiënten met ernstige pijn vanwege heupfracturen 2.

Welke echografiesystemen worden door anesthesiologen gebruikt?

De volgende echografiesystemen van Sonosite worden vaak op anesthesiologie-afdelingen gebruikt.

SII-echografiesysteem

De speciaal voor anesthesiologen en drukke operatiekamers ontwikkelde SII kan tegen de wand, aan het plafond en op een standaard worden gemonteerd. De vereenvoudigde bedieningselementen zijn ontworpen om met één hand bediend te worden en de beeldkwaliteit zorgt voor betrouwbare beeldvorming. Samen met de uitstekende klantenservice, klinische ondersteuning en continue trainingsmogelijkheden van Sonosite is de SII daardoor zeer toegankelijk.

M-Turbo-echografiesysteem

De M-Turbo is een favoriet van vele medisch specialisten en biedt een opvallend hoge beeldkwaliteit met scherp contrast en duidelijke weefselafbakening.

Edge II-echografiesysteem

Het draagbare topsysteem van Sonosite beschikt over geavanceerde visualisatiealgoritmen, het grootste beeldscherm, een spatbestendig siliconen toetsenbord en een sterke aluminium kern.

Geavanceerde naaldvisualisatie

Een van de opties die Sonosite biedt en die de nauwkeurigheid van echografiegeleide injecties waarborgen, is geavanceerde naaldvisualisatie (ANV). Dit eigen algoritme van Sonosite verhoogt de naaldreflectie en verbetert de zichtbaarheid van de naald bij injecties onder steile hoek voor diepe doelen. ANV gebruikt een apart signaalpad met zeer gerichte echografiestralen en gepatenteerde algoritmen die de gegevens over de naald automatisch identificeren en scheiden van die van het omliggende weefsel.

AxoTrack-naaldgeleidingstechnologie

Deze optie combineert echografie met geavanceerd magnetisme om realtime informatie te geven over de locatie van het naaldpunt tijdens het plaatsen van centrale lijnen. Het nauwkeurige en gebruiksvriendelijke AxoTrack is een tweedelig systeem, bestaande uit een speciaal ontworpen echografietransducer en een set voor eenmalig gebruik voor steriele procedures (geschikt voor geselecteerde Sonosite-systemen, waaronder de S-serie en de M-Turbo).

Drievoudige transducerconnector (TTC)

Met deze bijzonder praktische module kunnen drie transducers tegelijk worden aangesloten. Anesthesiologen kunnen moeiteloos omschakelen van de ene naar de andere transducer en met een druk op de knop overgaan van oppervlakkige naar diepe procedures. (Geschikt voor geselecteerde Sonosite-systemen, waaronder de Edge, M-Turbo en de S-serie.)

Wat echografieklanten over Sonosite zeggen

"Als we nieuwe apparatuur kopen, is het altijd belangrijk dat die zo toekomstbestendig mogelijk is. De X-Porte biedt niet alleen fantastische hardware, maar het platform is ook in grote mate op software gebaseerd waardoor het extra dynamisch is." Dr. Justin Kirk-Bayley Meer info

"Als je verschillende gebruikers met verschillende achtergronden in echografie hebt, is gebruiksgemak erg belangrijk." Dr. Ulf Großmann Meer info


1Abrahams MS, Aziz MF, et al. Ultrasound guidance compared with electrical neurostimulation for peripheral nerve block: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Br J Anaesth. 2009;102(3):408-17.

2Beaudoin FL, Haran JP, et al. A comparison of ultrasound-guided three-in-one femoral nerve block versus parenteral opioids alone for analgesia in emergency department patients. Acad Emerg Med. 2013 Jun ;20(6):584-91. doi: 10.1111/acem.12154.

Wist u dat echografiegestuurde zenuwblokkering het aantal recepten voor opioïden vermindert?

Zie hoe het St. Joseph's Health Care System echografie gebruikt om de afhankelijkheid van opioïden bij patiënten te verminderen.

‍‌

Gerelateerde artikelen

Page Category: