Connectivity (Connectiviteit)

Point-of-care-echografie is meer dan het verzamelen van beelden aan het ziekbed. Het vereist een complete connectiviteitsoplossing die patiëntgegevens en softwaretoepassingen combineert om hoogwaardige patiëntenzorg mogelijk te maken. Sonosite biedt flexibele archief- en beeldopslagmogelijkheden door meerdere connectiviteitsoplossingen te bieden om te voldoen aan de unieke eisen van uw instelling.

DICOM-protocol

DICOM® (Digital Imaging and Communications in Medicine, digitale beeldvorming en communicatie in de geneeskunde) is een algemeen aanvaarde, wereldwijde standaard voor het verspreiden en bekijken van medische beelden. De standaard omvat een bestandsindeling en een netwerkcommunicatieprotocol. DICOM-diensten zijn doorgaans te vinden in ziekenhuizen en grotere gezondheidszorgcentra. Met behulp van DICOM kunnen patiëntgegevens en echografiebeelden in een gestandaardiseerde indeling worden verzonden en opgeslagen.

De DICOM-functies van Sonosite zijn compatibel met de nieuwste versies van DICOM. Producten van Fujifilm Sonosite bieden een configuratiepagina voor elk van de DICOM-diensten en voor de locatie(s) waarin het systeem wordt gebruikt.

 • Archivering – DICOM biedt opslag van patiëntonderzoeken, inclusief beelden en clips, op een PACS (Picture Archiving en Communication System, beeldarchiverings- en communicatiesysteem)
 • Afdrukken – beelden kunnen worden afgedrukt op een met DICOM compatibele printer
 • Modality Worklist – importeert de proceduregegevens van een patiënt vanuit een ziekenhuis-/radiologie-informatiesysteem
 • MPPS (Modality Performed Procedure Step) – verstuurt de proceduregegevens van een patiënt naar een PACS en een ziekenhuisinformatiesysteem/radiologie-informatiesysteem
 • Vastlegging opslag – bevestigt de overdracht van de gegevens van een patiënt vanaf het echografiesysteem naar een PACS voor opslag en archivering

DICOM-conformiteitsverklaringen Sonosite-producten

Sonosite Patient Data Archival System (PDAS)

Sonosite PDAS vergemakkelijkt het archiveren van onderzoeken met uw echografiesysteem van Fujifilm Sonosite, zodat u beelden en rapporten op een centrale locatie kunt bekijken.

 • Stuur automatisch beelden en rapporten van het echografiesysteem naar een centrale netwerklocatie, met een onbeperkt aantal verbonden echografiesystemen
 • Bekijk beelden en rapporten van patiënten met behulp van standaard computertools. Bekijk echografiebeelden via standaard EMR-interfaces
 • Goedkope oplossing om het proces te stroomlijnen waarmee gegevens van echografieonderzoek kunnen worden gebruikt voor afdrukken, facturering, verificatie of bijwerken van patiënt-EMR

Informatieblad Sonosite PDAS

USB-exportopties

Onze systemen kunnen beelden en gegevens opslaan op een USB-geheugenstick en bieden de gebruiker de mogelijkheid om het exporttype te selecteren. Deze optie kan worden gebruikt met zowel DICOM als SiteLink Software-services. Beelden en gegevens die op de USB-geheugenstick zijn opgeslagen, kunnen worden overgezet naar DICOM of naar een pc waarop DICOM-software is geïnstalleerd.

Beelden worden op de USB-stick opgeslagen in een DICOMDIR, een door DICOM gedefinieerde bestands- en mappenstructuur. Met DICOM compatibele software kan daardoor de DICOM-bestanden op de geheugenstick snel kan laden en openen. Als de bestanden eenmaal zijn overgezet van de USB-geheugenstick naar een DICOM-systeem, heeft de gebruiker volledige toegang tot de onderzoeken en beelden die zijn gedownload vanaf het Sonosite-echografiesysteem.

 • Bestandsindeling: RGB, JPEG of monochroom DICOM
 • Compressieverhouding: biedt lage, gemiddelde of hoge compressie bij het exporteren van JPEG-bestanden. Er is geen compressie mogelijk bij RGB- en monochrome bestanden

SiteLink Software-services

Dankzij de SiteLink Software-export kunt u geselecteerde patiënt- of onderzoeksgegevens opslaan op een USB-geheugenstick en later bekijken, of de gegevens overzetten naar een pc met USB-aansluiting. U kunt de geëxporteerde beelden van SiteLink in Windows bekijken met standaardtools of speciale viewers. Rapportagebestanden kunnen worden bekeken met standaard Windows-software.

 • Bestandsindeling: JPEG of BMP
 • Compressieverhouding: biedt lage, gemiddelde of hoge compressie bij het exporteren van JPEG-bestanden. Er is geen compressie mogelijk bij BMP-bestanden
 • Onderzoeksgegevens van patiënten kunnen worden gesorteerd en opgeslagen op naam van de patiënt (er worden aparte mappen aangemaakt voor elke patiënt en elk onderzoek) of de naam van de gebruiker (er wordt een map aangemaakt voor elke echografiegebruiker met submappen voor de onderzoeken van zijn of haar patiënten)

DICOM® is het gedeponeerde handelsmerk van de National Electrical Manufacturers Association (NEMA) voor de publicaties over normen met betrekking tot digitale communicatie van medische informatie.
SiteLink Merchant Services, een handelsnaam van Sunstone Merchant Services, LLC is een geregistreerde, onafhankelijke verkoopmaatschappij van Wells Fargo Bank, N.A., Concord, CA.

Page Category: