Versneld herstel na operaties met echografie

 

ERAS (versneld herstel na operaties) leverde een paradigmaverschuiving op in perioperatieve zorg. Het is ontworpen om de effecten van stress na operaties tot een minimum te beperken en een veilig eerder ontslag uit het ziekenhuis mogelijk te maken. Een omvangrijke verzameling bewijsmateriaal toont aan dat deze multidisciplinaire aanpak van zorgstandaardisatie voor operatiepatiënten met best practices, een aanzienlijke vermindering oplevert in complicaties, het aantal infecties, heropname, kosten en verblijfsduur en dat de tevredenheid van patiënten toeneemt. 1, 2

Het Saint Mary’s Hospital, een academisch medisch centrum in Waterbury, Connecticut, dat acute zorg verleent, demonstreerde de klinische en financiële voordelen van een ERAS-programma waarin onder meer Lokale anesthesie en epidurale analgesie is opgenomen. Sinds het opioïdebesparende ERAS-programma in oktober 2015 startte, heeft het Saint Mary's opvallende verbeteringen gezien in veiligheid en kwaliteit van de zorg voor patiënten die een colorectale operatie ondergaan, en een aanzienlijke vermindering in het gebruik van opioïden. De gemiddelde verblijfsduur is van 6,3 dagen afgenomen tot 4,3 dagen, waarbij veel patiënten twee dagen na de operatie al naar huis gingen. Dit resulteerde in een kostenbesparing van meer dan 1,5 miljoen USD in de eerste drie jaar van het programma.

Effectieve pijnbestrijding en versnel herstel met TAP-blokkade

Lokale anesthesie en epidurale analgesie is een component van het ERAS-programma in het Saint Mary's. De chirurgen van Saint Mary's hebben voor colorectale en andere buikoperaties transversus abdominis plane-blokkade met behulp van echogeleiding toegediend. Uit een recent uitgebreid literatuuronderzoek bleek dat deze techniek voordelen heeft die corresponderen met ERAS-doelen, waaronder:3

  • TAP-blokkades verminderen opioïdegebruik na een operatie aanmerkelijk in vergelijking met placebo's, wondinfiltratie of door de patiënt geregelde analgesie (PCA) waarbij opiaten via een IV worden toegediend.
  • TAP-blokkades zijn veilig, kosteneffectief en eenvoudig uit te voeren
  • TAP-blokkades bieden effectieve pijnbestrijding met minimale complicaties

In een recent vergelijkend onderzoek naar TAP-blokkades versus epidurale anesthesie bij patiënten bij wie een laparoscopische reconstructie van de dikke darm werd uitgevoerd, bleek dat het post-operatieve morfinegebruik 51% lager was bij patiënten die TAP-blokkades (met PCA in geval van nood) kregen toegediend.4 Ook had de TAP-groep minder pijn, hun stoelgang kwam sneller op gang en hun verblijfsduur was korter (3,4 dagen versus 5,7 dagen voor de groep die epidurale anesthesie had gekregen).

Het Saint Mary's ERAS-programma verminderde consumptie van opiaten door patiënten met 60%. Veel van de patiënten konden het geheel zonder verdovende middelen stellen, en gaven aan dat de pijn na de operatie goed onder controle te houden was met lokale anesthesie en epidurale analgesie plus niet-narcotische pijnstillers.

Toename in tevredenheid van patiënten

Het ERAS-programma speelt ook een rol in een grotere tevredenheid van patiënten. Een van de gevallen is een 44-jarige vrouw met darmkanker die naar het Saint Mary's kwam voor het consult voorafgaand aan haar operatie. Ze was erg nerveus, omdat er bij een eerdere buikoperatie, die in een ander ziekenhuis werd uitgevoerd, complicaties waren opgetreden. Ook was ze bang verslaafd te raken aan opiaten, want dat was een vriend van haar overkomen die behandeld was voor blessures.

De patiënt haalde opgelucht adem toen ze hoorde dat het Saint Mary's empirische protocollen had geïmplementeerd om met name de door haar aangehaalde risico's te verminderen. Ze herstelde snel na het verwijderen van haar tumor, zonder opiaten. Ze zei: “Alles ging beter in vergelijking met mijn operatie in 2009. In plaats van zwaar onder de morfine te zitten, waardoor ik me een zombie voelde en toch zo veel pijn bleef houden dat ik me nauwelijks kon bewegen, voelde ik me eigenlijk comfortabeler met de niet-narcotische pijnstillers.

 

Meer informatie over hoe Sonosite het opioïdegebruik kan verminderen

Voorschrijven van opioïden door spoedeisende hulp verminderd met zenuwblokkades

Multimodale analgesie en pijnbeheersingsstrategieën op de IC

Ziekenhuis blijft inspanningen leveren om overmedicatie van opioïden te verminderen

Literatuur

1Ljungqvist O, Scott M, Fearon KC. Enhanced Recovery After Surgery: A Review. JAMA Surg. 2017;152(3):292-298.

2Thiele RH, Rea KM, Turrentine FE, Friel CM, et al. Standardization of care: impact of an enhanced recovery protocol on length of stay, complications, and direct costs after colorectal surgery. J Am Coll Surg. 2015 Apr; 220(4):430-43.

3Kim Aj, Yong RJ, Ulman RD. The Role of Transversus Abdominis Plane Blocks in Enhanced Recovery After Surgery Pathways for Open and Laparoscopic Colorectal Surgery. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2017 Sep;27(9):909-914.

4Ris F, Findlay JM, et al. Addition of transversus abdominis plane block to patient controlled analgesia for laparoscopic high anterior resection improves analgesia, reduces opioid requirement and expedites recovery of bowel function. Ann R Coll Surg Engl. 2014 Nov;96(8) 96(8):579–585.

Page Category: